Tuyệt tác hoàn hảo cùng đường cong tuyệt mỹ. Những đường cong tinh tế trên dòng xe Vespa huyền thoại từ thập niên 60 hòa cùng luồng gió hiện đại của thế kỷ 21 đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật với phong cách độc đáo mang tên Vespa LXV 3V i.e.

Tuyệt tác hoàn hảo cùng đường cong tuyệt mỹ

Những đường cong tinh tế trên dòng xe Vespa huyền thoại từ thập niên 60 hòa cùng luồng gió hiện đại của thế kỷ 21 đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật với phong cách độc đáo mang tên Vespa LXV 3V i.e.